Gói cước Internet Super 30
Gói cước Super 80
Gói cước Super 100
Gói cước Super 150
Nâng cấp băng thông internet FPT

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Internet Super 30

Tốc độ 30Mbps-Kết nối thêm bạn bè

Internet Super 80

Tốc độ 80Mbps-Nhóm nhỏ thêm vui

Internet Super 100

Tốc độ 100Mbps- Kết nối cả gia đình

Internet Super 150

Tốc độ 80Mbps-Kết nối cả thế giới.